O asociaci

Obrázek
Logo

Adresa:  Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru, z. s.

              Školní 764

              396 01 Humpolec

 

telefon:  565 532 069

e-mail:   asociace@cza-hu.cz

IČO:       26646862

datová schránka:  khqahk9

 

POPIS ASOCIACE

 

Č. j. MSMT-4102/2023-29

Vracím se tímto k našemu vyjádření, které jsem Vám z pověření vedoucí oddělení všeobecného vzdělávání MŠMT Mgr. Štěpánky Thérová  zaslala dne 16. března 2023. Po delších diskuzích vyvolaných zejména nesouhlasem ze strany škol, které jsme jako reakci obdrželi, jsme spolu s odborem legislativy MŠMT dospěli k závěru nezbytnosti revokace vyjádření, které jsem Vám zaslala. Úvodem si dovoluji sdělit, že výklad právních předpisů není vždy jednoduchou záležitostí, neboť právní předpisy nejsou formulovány striktně – to by ani nebylo možné, stala by se z nich metodika pro adresáty příslušných právních norem. Závazně může právní výklad činit soud vždy v konkrétní věci. Nicméně i když primárním výkladem právních norem je výklad jazykový, samozřejmě nelze opomíjet ani výklad účelový, tedy aby příslušné ustanovení sloužilo svému účelu. Tímto prizmatem prosím přijměte revokaci Vám zaslaného předchozího – níže uvedeného – vyjádření.

Váš dotaz: Plné znění otázky: Musí být „svatý týden“ čerpán do 28. 4. 2023, nebo lze čerpat dny svatého týdne až v květnu, např. 9. 5. až 15. 5. 2023?

Svatý týden může být čerpán kdykoliv, kdy volné dny plní účel, ke kterému jsou stanoveny –  k přípravě na některou zkoušku maturitní zkoušku, tedy i v době po vydání závěrečného vysvědčení.  Vydáním vysvědčení za poslední ročník středního vzdělávání období školního vyučování nekončí. Podle § 81 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, platí, že žáci mají nárok na 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na maturitní zkoušku, a to v termínu stanoveném ředitelem školy. Vyučovacími dny, jsou dny, kdy se má žák vyučovat (učit).   I když vydáním závěrečného vysvědčení skončily pro žáka vyučovací dny ve školní lavici a následují vyučovací dny volna, kdy se žák věnuje přípravě na maturitní zkoušku, z formálního hlediska se stále jedná o vyučovací dny.

Mgr. Markéta Lesná, MŠMT Praha